ISO 45003: La primera norma global que brinda orientació pràctica sobre la gestió de la salut psicològica en el treball

En resposta al creixent reconeixement dels reptes que enfronten els treballadors en termes de salut mental al lloc de treball, l’Organització Internacional de Normalització (ISO) ha llançat una nova norma, la ISO 45003. Aquesta norma proporciona directrius exhaustives per a la gestió dels riscos psicosocials, centrant-se en la seguretat i salut psicològica en l’entorn laboral. El seu objectiu és proporcionar a les organitzacions un marc clar per identificar, avaluar i abordar els factors que poden afectar negativament la salut mental i el benestar de les persones treballadores.

La ISO 45003 aborda una àmplia gamma de riscos psicosocials que poden sorgir en el treball, des de l’estrès laboral i la càrrega de treball excessiva fins a l’assetjament i la manca de suport social. Proporciona a les organitzacions eines pràctiques per avaluar aquests riscos i desenvolupar estratègies efectives de prevenció i mitigació. En adoptar un enfocament proactiu cap a la salut mental en el treball, les empreses poden millorar no només el benestar dels seus empleats, sinó també augmentar la productivitat i la satisfacció laboral.

Entre les mesures recomanades per la norma es troben la promoció d’un entorn laboral saludable i de suport, la formació del personal en gestió de l’estrès i la resolució de conflictes, i la implementació de polítiques clares contra l’assetjament i la discriminació. A més, la ISO 45003 destaca la importància del lideratge compromès i la participació activa dels treballadors en la identificació i gestió dels riscos psicosocials.

Si ens cuidem, tots hi guanyem!

 

És un projecte de:

Amb el suport de: