Formacions online mes de febrer

Formacions AMERC Empresa Saludable mes de febrer amb PIMEC.

En el marc del programa AMERC Empresa Saludable, i gràcies a la col·laboració de PIMEC amb el mateix, us informem de les accions formatives que en l’àmbit Empresa Saludable podeu portar a terme aquest mes d’octubre.

Es tracta de formacions online sense cap cost, organitzades per PIMEC. PIMEC és qui gestiona les inscripcions, imparteix la formació i acredita la participació.

Fent click en cadascuna d’elles tindreu l’accés a més informació i al formulari d’inscripció.

A efectes de computar per al Reconeixement AMERC Empresa Saludable tan sols caldrà que abans del 15 de novembre presenteu a Can Gavarra l’acreditació a la participació al curs que us lliuraran des de PIMEC en finalitzar-lo.

Si ens cuidem, tots hi guanyem!

Curs Data Format Horari
Habilitats negociadores 13 i 16 de febrer Videoconferència de 15.30 a 20.00 h.
Innovació en les mesures de negociació col·lectiva 14 i 21 de febrer Videoconferència De 9.00 a 12.00 h.
Comunicar per a la igualtat efectiva de dones i homes a l’empresa 16 de febrer Videoconferència De 9.30 a 13.30 h.
Eines per a la negociació col·lectiva: Psicomorfologia 17 i 23 de febrer i 3 i 9 de març Videoconferència De 10.00 a 12.00 h.
Auditoria retributiva i feina d’igual valor 16 de febrer Videoconferència De 15.00 a 18.00 h.
Gestió de la diversitat per a la negociació en les organitzacions 17 de febrer Videoconferència De 9.00 a 13.00 h.
La persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual 20, 27 de febrer i 6, 13 i 20 de març Videoconferència la primera sessió de 9.30 a 13.30 h., resta de sessions de 9.30 a 13.00 h.
Clima laboral i organitzacional 21 i 28 de febrer Videoconferència De 17.00 a 20.00 h.
Sensibilització en igualtat 22 de febrer Videoconferència De 16.00 a 18.00 h.
Disseny i aplicació del Plans d’igualtat 22 de febrer i 1 de març Videoconferència De 9.30 a 12.30 h.
Conciliació família, personal i laboral 22 i 23 febrer Videoconferència De 17.00 a 19.00 h.
Gestió del talent aplicada a la negociació col·lectiva 24 de febrer i 3 de març Videoconferència De 9.00 a 12.00 h.

 

És un projecte de:

Amb el suport de: